Verzamelen en verwerken Persoonsgegevens OJC Knor Versie 2021 – 1

Identiteit en contactgegevens OJC Knor Sint Jansstraat 2b 5964AC, Meterik

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van vrijwilligers en bestuursleden Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om onze activiteiten uit te voeren. Wij moeten hiervoor vrijwilligersovereenkomsten afsluiten, op basis van wettelijke verplichtingen. Bent u bestuurslid of vrijwilliger dan gebruiken we uw persoonsgegevens voor de uitvoering van taken die zijn vastgesteld in de vrijwilligersovereenkomst. Hierbij verzamelen en verwerken wij uw:

  1. Naam
  2. E-mail adres
  3. Woonadres
  4. Telefoon-/Mobiel nummer
  5. Geboortedatum
  6. Certificaten/Diploma's zoals BHV, EHBO, Social Hygiëne en Verantwoord Alcohol schenken
  7. Datum van aangaan vrijwilligersovereenkomst

Beveiliging Zowel de papieren als digitale versies van persoonsgegevens zijn enkel in te zien door het bestuur.

Doorgifte aan derden Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen. Denk aan partijen die in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren of partijen aan wie wij verplicht zijn gegevens te verstrekken in verband met de (uitvoering van de) wet. In een aantal gevallen is dat noodzakelijk voor het uitoefenen van de organisatie van de soos-activiteiten. Door het afsluiten van de vrijwilligersovereenkomst, geeft u hiervoor toestemming.

Bewaarperiode persoonsgegevens Wij zullen uw persoonsgegevens uiterlijk 2 maanden na het beëindigen van de vrijwilligersovereenkomst verwijderen, tenzij blijkt dat wij bepaalde persoonsgegevens moeten bewaren om te voldoen aan wettelijke (bewaar)plicht.

Recht op inzage, wijziging of verwijderen U heeft recht op inzage in uw eigen persoonsgegevens. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons verzoeken om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht in dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hebben wij uw persoonsgegevens nodig om de wet na te leven, dan kunnen wij niet ingaan op uw bezwaar of verzoek om verwijdering.

Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot het bestuur van OJC knor. Ook met vragen of voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen.